Nguồn thép 400W - 24V (DLV-400W-24V)

244.000₫
Nhà sản xuất DLV LIGHTING
Mã sản phẩm DLV-400W-24V