Nguồn thép 400W-12V (D-12V-400W)

196.000₫
Nhà sản xuất DLV LIGHTING
Mã sản phẩm D-12V-400W